Bruut Bier logo

Geborgde werkwijze Alcoholwet

21-11-2023

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Bruut Bier erg belangrijk. Bruut Bier zal bij het bestellen van bier geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Bruut Bier wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit werkproces is actueel en kan op elk moment ter inzage worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

Hoe Bruut Bier, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de bier tot en met de bezorging;

Hoe Bruut Bier ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Bruut Bier.

Hoe Bruut Bier controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn.

Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.

Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

 De eigen bezorgdienst van Bruut Bier controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

Afleveren bij de buren, of bier achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het bij Bruut Bier worden afgehaald, of het wordt opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Als eigenaar van Bruut Bier ben ik, de heer S. van Engelen, op de hoogte van de bepalingen in  alcoholwet 2021. Ik instrueer medewerkers over de te volgen werkwijze en voorwaarden. Zodra er medewerkers in dienst komen worden zullen zij tijdens het inwerken geïnformeerd worden over de bepalingen in de Alcoholwet en de geborgde werkwijze. Medewerkers zullen hier twee keer per jaar op worden getoetst.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal 1 keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze de geldende verplichtingen. Onze webshop op het domein bruutbier.nl zal minimaal 1 keer per jaar een steekproef ondergaan. We kijken of alle verplichte bepalingen zijn verwerkt in het ontwerp en de functionaliteit van de webshop. We controleren of medewerkers de geldende richtlijnen naleven. Binnen de eigen organisatie houden we steekproeven om te controleren of alle medewerkers zich aan deze geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen te houden. Dit zal kenbaar worden gemaakt door de aanpassing van de datum bovenaan deze brief. 

De controles en acties die wij uitvoeren:

1).  Zelfcontroles in iedere stap van het proces (van bestelling tot en met bezorging).
2). Periodieke evaluatie van de geborgde werkwijze en actualisering na iedere wijziging van de situatie.
3). Het nemen van maatregelen indien medewerkers (of externe partijen) zich niet houden aan de afspraken beschreven in de geborgde werkwijze. Elk jaar wordt de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt / aangepast.
4). Bij bezorging door externe partijen wordt door ons gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd.

Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

  • nix18.nl
  • STIVA.nl
 
 

 

 

VAN FLES TOT FUST

Bekijk hier alle bieren voor jouw zaak. Bruut heeft een divers assortiment aan craftbieren voor horeca en slijter.
Check en ontdek onze bieren.

Welkom,
we moeten het even vragen, ben je ouder dan 18?